Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/09/2015 20:06, đã sửa 6 lần, lần cuối bởi Quân Vĩ Cương vào 04/09/2015 03:04, số lượt xem: 335

Sóng gạn đôi bờ lan lẳng lặng...
Sông treo trăng ngát ngát trăng trăng...
Sương rời rạc gió lê thê cuốn
Bèo chịt chằng mây lướt thướt đan
Sao bối âm u sầu việt việt
Thuyền cô hoang hoải khốc nan nan
Chèo khua động tích An Dương khuyết
Bọt vỡ tơi bời vang rối lại
Trăng vàng không lấp tới ô giang