Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/12/2015 20:32, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Quân Vĩ Cương vào 05/08/2019 10:03, số lượt xem: 669

Ta đây cũng áo vải nhưng chưa dẫy cờ đào
Cũng muốn thử vài đường tuyệt kĩ Ô Long đao
Muốn tung vó ngựa phiêu bạt đó đây
Rong ruổi khắp cõi Bắc Trung Nam Kỳ...

Tìm một người bạn cùng chí hướng khó lắm sao?
Phải chi người chê ta ít máu đào?
Mướn một nhát rạch ngang lòng bàn tay với thanh Ô Long đao...
Thệ với trời cao...
Thệ với sơn thuỳ
Ta sẽ rót chén máu đào
Hỏi khắp nước Nam ai xứng danh hào kiệt?

Ta không có lòng ganh kị với những trang anh hùng lẫm liệt...
Ai bất khuất hơn... ta sẽ nhường lại Ô Long đao?
Hỏi khắp nước Nam...
Ai giám bước lên nào...?

Một nước có thể, có thể chứa vô kể anh hào...
Một nước nhỏ bé thôi nhưng có thể chứa bất tận dạt dào...
Nhưng
Một nước không được phép bỏ sót vài tên giặc
Một nước không chứa chấp loài phản tộc...

Một nước có thể, có thể có rất nhiều vua chúa
Một nước có thể, có thể không cần thiết đến Dân chủ
Nhưng
Không được phép có một tên hôn quân vô đạo nào
Không được phép bỏ sót một tên tham quan vô lại nào

Ta yêu quý tất cả những ai có bản lĩnh nhận mình sáng chói hơn trăng sao...
Hỏi khắp nước Nam ai có bản lĩnh xin hãy bước ra nào?
Một hũ rượu có thể góp chung nhiều chén máu vào
Nhưng ta chỉ có duy nhất một Ô Long Đao
Xin nhượng lại cho bực đại nhân nào?
Không cần vấy máu lên Ô Long đao...

Giặc giã hung bạo biết phải làm sao?
Nhìn về biển Đông ruột gan đau đáu
Ta chẳng thể nhân danh Ô Long đao
Ta chẳng thể cậy uy Ô Long đao
Trước súng ống và bệ đài đạn pháo...

Đường ta đi vun vút ngàn vạn dặm xa
Hỡi thần linh, tổ tông Đại Việt ơi xin phù hộ!
Hỡi những đáng siêu quần, cái thế ở đâu xin hãy hiện hết ra nào...

Ở nơi hoang vu này ta xin dập đầu trước Ô Long đao
Thệ giữa trời đất...
Thệ trước linh quang tổ tông ngàn năm sáng chói
Trên thuận theo đạo Trời
Dưới thuận theo lý Người...

Ở nơi hoang vu này ta xin tập toẹ múa vài đường tuyệt kĩ Ô Long đao
Dự báo trước một kỷ nguyên sáng loá
Chém, đâm, miết, bổ.. chẳng xoay vần con tạo
Đầu rơi, máu chảy chẳng đúc tạc nổi trượng phu

Ta chỉ muốn lĩnh hội hào khí Ô Long đao
Để tung bay ra khắp cõi địa cầu
Góp gom về ngọn đuốc rực rỡ tự năm châu
Ví tự phân thân ra thành trăm, thành vạn được
Thì việc cứu nước, cứu nòi đâu giám phiền muộn, vướng bận đến ai đâu?