Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 29/07/2007 09:30

Rủi gặp thời vô đạo
Đừng nên sanh con trai
Lớn lên tay cầm súng
Giết người phục vụ ai?!