Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 29/07/2007 09:17

Tấm thân bảy chín giữ không tròn
Hai mắt nay còn được nửa con
Dặm thế gập gềnh tay vịn trúc
Trang lòng quờ quạng lệ ngưng son
Hẹn hò chín chục xuân chưa đến
Gắn bó ba sinh đá nỡ mòn
Một tiếng chim chiều kêu trước giậu
Mai già nở lạnh bóng trăng non.