15.00
1 người thích
Đăng ngày 22/03/2020 16:17, số lượt xem: 422

Những áng tường vi nở rộ đường
Trao về nẻo bắc rộn ràng hương
Tô màu phấn đỏ yêu kiều đượm
Trải nắng mai hồng rực rỡ vương
Giữ bổng thời gian làn mực tím
Còn thơm kỷ niệm nét môi hường
Làm sao trở lại ngày xưa ấy
Mỗi buổi hè qua nhớ lạ thường

Mỗi buổi hè qua nhớ lạ thường
Lòng yêu phảng phất quyện môi hường
Cho thờ thẫn dại choàng câu nuối
Để chứa chan khờ vọng quãng vương
Đã cạn hôm nào dâng bổng sắc
Đâu còn nẻo ấy lộng ngời hương
Vàng xưa kỷ niệm tràn muôn lối
Những áng tường vi nở rộ đường