15.00
1 người thích
Đăng ngày 13/04/2020 14:45, số lượt xem: 148

Đất đỏ thanh bình giữa rạng đông
Vườn cây xí nghiệp toả men nồng
Từ xưa vốn thị vùng biên cổng
Khắp nẻo nay đà chỗ vạn bông
Bạn hữu giao tình trao ý bổng
Người dân dệt ước trỗi tâm hồng
Cùng nhau thoả giấc từng mơ mộng
Lịch sử lưu truyền những chiến công

Lịch sử lưu truyền những chiến công
Hoà vui cỏ lạ với hoa hồng
Kìa phơ phất cõi hồn leo cổng
Ấy vãi vương chiều dạ nở bông
Mãn ước êm đềm khơi nhạc bổng
Hoài ươm rộn rã viết thơ nồng
Đồng Nai trỗi mạnh lừng chiêng trống
Đất đỏ thanh bình giữa rạng đông