15.00
1 người thích
Đăng ngày 09/04/2020 18:13, số lượt xem: 244

Xa rồi sợi ái hẳn chùng hương
Vẻ ngát còn chăng hỡi mộng thường
Chợt đảo chao lòng theo nỗi nhớ
Lên rời rã mắt vọng triền thương
Mà nghe trí não sầu tâm cảnh
Bởi thấy vành tim rụng giữa đường
Dõi nẻo hôm nào mơ tái ngộ
Ơi Hà Nội ấy đẫm mù sương

Ơi Hà Nội ấy đẫm mù sương
Bạc phếch giằng tơ cả quãng đường
Gối chẳng mơ màng tim nhiễm bệnh
Thơ dần khúc khuỷu dạ rời thương
Ê chề nốt nhạc tình dang dở
Quạnh quẽ màn đêm cảnh bất thường
Bỗng đớn đau hồn tê kỷ niệm
Xa rồi sợi ái hẳn chùng hương