15.00
1 người thích
Đăng ngày 11/03/2020 19:39, số lượt xem: 170

Bảy Mẫu vô tình nắng chợt rơi
Hồ in mặt nước ửng da trời
Nghe chiều lá rụng choàng muôn nẻo
Dõi áng sương về khoả mọi nơi
Ấy đảo ươm tình mơ vẫy gọi
Kìa xe bán dạo trỗi rao mời
Triền xưa quá vãng dường thăm hỏi
Kỷ niệm e rằng cũng sớm vơi

Kỷ niệm e rằng cũng sớm vơi
Nào khi mộng đắm thuở yêu mời
Làm mê mẩn ước vùi trăm ngã
Khiến hoải hoang buồn toả vạn nơi
Những nẻo đường xưa mờ báu vật
Ngàn phương lối cũ mịt ven trời
Chiều nghe vọng nhớ ngùi tâm tưởng
Bảy Mẫu vô tình nắng chợt rơi