15.00
1 người thích
Đăng ngày 09/04/2020 23:33, số lượt xem: 258

Tên từ gốc cũ vẫn Đồng Nai
Hữu Cảnh người xưa lắm giỏi tài
Định Quán thơm nồng hương quả lại
Biên Hoà đượm bổng sắc mùa khai
Bảo tàng Long Khánh nơi lừng mãi
Thuỷ điện Trị An nước chảy hoài
Gia Kiệm ngoằn ngoèo mưa gió trải
Long Thành dựng phố rạng ngày mai

Long Thành dựng phố rạng ngày mai
Văn miếu Trấn Biên nổi tiếng hoài
Quả bưởi Tân Triều thơm cúng bái
Hương rừng Nhơn Trạch đẫm vờn lai
Cát Tiên toả thắm ngàn cây trải
Thống Nhất bừng lên địa thế tài
Thắng cảnh Bửu Long nhiều diễm trại
Tên từ gốc cũ vẫn Đồng Nai