(Bên bức tranh yên tĩnh vĩnh hằng của Isaac Levttan)

Sự yên tĩnh vĩnh hằng
Trong chiều lam khoáng rộng
Mây thẫm trôi như mộng
Trời như xa, như gần...

Sự yên tĩnh vĩnh hằng
Nơi dòng sông dịu dàng
Nơi bờ xanh trải rộng
Đến xa xăm cội nguồn...

Sự yên tĩnh vĩnh hằng
Dừng trên mô đất lạ
khẳng khiu cây thánh giá
Hoa già trên cỏ xanh...

Sự yên tĩnh vĩnh hằng
Trong ngôi nhà thờ gỗ
Từ một khuôn cửa sổ
Ánh nến vàng đăm đăm...