Dài lâu là nỗi nhớ
ngắn ngủi là niềm vui
có một người bắt được
lúm đồng tiền buột rơi

Kỷ niệm như đồ cổ
nơi năm tháng ngừng trôi
có một người còn giữ
thời thiếu nữ của tôi

Đường đi tìm hạnh phúc
lại hoá con đường vòng
và thời gian chân thực
đang uốn thành dáng cong


Nguồn: Mimôza, Phi Tuyết Ba, NXB Hội nhà văn, 1996