Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 20/11/2013 10:02

Đừng tin vào bóng tối
ai đó từng dạy tôi
nhưng trước khi ra đời
tôi ở cùng đêm tối

Từng bao phen sợ hãi
cái bóng trắng trong đêm
từng phấp phỏng giật mình
qua những đêm thơ dại

Cầm phải nhắm mắt lại
để nhìn mình rõ hơn
một người nào đã dạy
Khi vào tuổi lớn khôn

Tôi tập nhìn bóng tối
tôi lắng nghe đêm đen
để bây giờ hiểu được
bao nhiêu lẽ ẩn huyền

Có những điều giản dị
ánh sáng bảo cho mình
bao nhiêu điều rắc rối
học được từ bóng đêm

Tôi chịu ơn ánh sáng
rọi chiếu nửa đời tôi
và trao cho bóng tối
dẫn dắt nửa cuộc đời...


Nguồn: Mimôza, Phi Tuyết Ba, NXB Hội nhà văn, 1996