Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 23/02/2010 23:17

Đừng than nữa Ve
Bài ca buồn tê
Giấu đi đừng khoe
Dù khóc suốt mùa hè
Cũng không ra nước mắt
Dù hát hết mùa hè
Vr cũng không thành Hoạ Mi
Dù máy lần lộc xác
Vẫn là Ve
Là Ve...

Nhưng...
Nếu Ve lặng câm không hát
Không khóc nhức mùa hè
Gan lì không lột xác
Ve không còn là Ve

Thôi thì
Ve cứ hát
Bài ca buồn lê thê...