Phan Kiền tên thật là Phan Văn Kiền, một bút danh khác là Sơn Văn, sinh năm 1985 tại Thanh Yên, Thanh Chương, Nghệ An. Tốt nghiệp khoa Báo chí, đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội. Hiện đang làm báo ở Hà Nội. Đã đăng thơ trên các báo Nghệ An, Tuổi Trẻ, tạp chí Tài Hoa Trẻ...