Phan Kiền tên thật là Phan Văn Kiền, một bút danh khác là Sơn Văn. Đã đăng thơ trên các báo Nghệ An, Tuổi trẻ, tạp chí Tài hoa trẻ...