Buồn lòng thay cho mi ngang trái!
Chiếc hồn tình lay lắt phôi phai
Chua xót quá cuộc đời rạo rực
Bỗng hết rồi nhiệt huyết của tương lai

Có ai hay đoạn trường dài tơ sợi
Bằng nhớ nhung kẻ xấu duyên tình
Liệu có kịp ôm vào lòng mộng
Cho giờ ánh mắt khóc băng trinh

Ôi vết thương lòng sâu sắc dậy
Vang vọng những ngày vui đang khuấy
Ôi, tuyệt vọng trong lòng đơn lẻ!
Thương tiếc nào khôn níu đôi tay.


Sài Gòn, 25/7/2014