Chuyện tình kể rằng
Nàng Mộng chàng Hàn
Yêu thương vô vàn
Say đắm tình trăng

Mộng cầm yêu hỡi
Đi vào thi sử
Thuở yêu đương người
Thơ đã thành mơ

Nào ai đã biết
Những nỗi trái ngang
Khi chàng tuấn tú
Nàng nhận bàng hoàng

Nàng chỉ bán chè
Mơ chàng thi sĩ
Mà men đắm đuối…
Trỗi nhiều cung si

Tâm hồn trong trắng
Chỉ biết yêu chàng
Nàng- người con gái…
Vương sầu đa mang

Kìa, Hàn Mặc Tử!
Thi hào Việt Nam
Thi tài trác việt
Trong vòng ngàn năm

Ôi, Hàn Mặc Tử!
Trong giờ phút cuối
Yêu nàng da diết
Chỉ biết có nàng thôi…

Giờ phút điểm đời
Nguyện về Phan Thiết
Vô vàn tình sâu
Trĩu lòng mải miết

Đóng vào hạnh phúc
Mộng cầm đào xuân
Mỏng manh son sắt
Vỡ bao lệ tràn.


Sài Gòn, ngày 24/8/2014