Trăng non thiếu nữ khen ai hoạ
Mộc mạc môi tình hoá kiêu sa
Giọt lòng chưa bén mà say khướt
Hương trinh thoáng gợi mắt dâng lời

Hây hẩy ngực thầm hoá hồn tranh
Có phải đài yêu hút hoạ sỹ
Trăng ẩn trong tranh đầy rạng rỡ
Nhẹ nhàng khẽ bước gió thêm si!


Vũng Tàu, 22/09/2021
(Tặng thầy Khiêm Tử)