Cha rồng theo cánh buồm trương
Trống đồng gõ nhịp lên đường chèo khua
Ngửa lên thành khạp hứng mưa
Úp xuống thành trống tiếng đưa nhịp thuyền
Mẹ tiên đẽo đá rừng thiêng
Thành dây đàn thạch lưu truyền đến nay
Tiếng lòng qua những bàn tay
60.  Gõ lên non nước họp bầy thanh âm
Trống đồng đúc mấy ngàn năm
Con thuyền đi với một vòng chim lên

Sinh ra – nôi võng là thuyền
Qua đời – thuyền mộ đưa lên cõi trời
Hát ru mấy tiếng à ơi
Phải chăng sóng ẩn trong lời hát ru


Nguồn: Bản thảo của tác giả (1.11.2009)