Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vodanhthi vào 18/04/2012 14:52

Khi vua Thái Tông băng hà
Nhật Tôn kế vị xưng là Thánh Tông
Thương dân lo nước, rộng lòng
Quốc gia Đại Việt sống trong thái bình
Chăm lo văn hóa dân sinh
Dựng nhà Văn miếu thờ hình Khổng Khâu
Việc quân diệu toán cơ mầu
Vua tôi nhà Tống bên Tàu còn theo


Nguồn: Phạm Thiên Thư, Hát ru Việt sử thi, NXB Thanh niên, 2010