Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vodanhthi vào 21/10/2012 22:54

Hai ba tuổi, vua băng hà
1050.    Thái tử Thiên Lộc lên là Anh Tông
Tô Hiến Thành lập chiến công
Dẹp Thân Lợi, phá Ngưu Hồng giặc yên
Luyện quân, tuyển tướng, trọng hiền
Ngọn cờ Đại Việt mọi miền kinh uy
Giặc ngoài quấy nhiễu biên thùy
Vua bình ngoại địch, phát huy học hành
Dựng đền Khổng Tử Nam thành
Triều đình khai trí nước thành văn minh
Tống triều cải hiệu nước mình
Là An Nam Quốc – tên sinh tự rày
Anh Tông đi khắp đó đây
Cho làm đồ bản đủ đầy sơn xuyên
Ba bảy năm kế ngôi truyền
Bốn mươi tuổi thọ vua hiền nước ta


Nguồn: Phạm Thiên Thư, Hát ru Việt sử thi, NXB Thanh niên, 2010