Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vodanhthi vào 07/02/2011 17:24

Năm năm ông sớm qua đời
Quyền trao Khúc Hạo, con thời thay cha
Sửa sang cai trị châu nhà
Lòng toan tính dựng quốc gia tự cường
Nước non chưa vững biên cương
Tiếng đàn bỗng tắt, giữa chừng đứt dây


Nguồn: Bản thảo của tác giả (1.11.2009)