Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vodanhthi vào 29/02/2012 10:01

Đất Hoa Lư khó điều phương
Về La Thành dựng miếu đường đế kinh
Rồng vàng đâu thoắt vươn minh
Bay lên – Vua đổi là thành Thăng Long
Từ nay trên dưới một lòng
Nhân dân no ấm núi sông vững bền
Hoàng tử đều thạo cung tên
Cầm quân giữ vững mối giềng quốc gia
Mở mang kinh tế nước nhà
Thuế quan Công chúa đứng ra chủ trì
Võ văn rực rỡ triều nghi
Tôn sùng Phật giáo, thiết thi đạo từ


Nguồn: Phạm Thiên Thư, Hát ru Việt sử thi, NXB Thanh niên, 2010