Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vodanhthi vào 28/11/2011 20:06

Binh trời tiếp ngọn cờ reo
Bốn mươi chín động về theo quy hàng
Bình xong một dải Hà Nam
Mở mang bờ cõi, ngai vàng rộng uy
Hai bốn năm, vua mất đi
Tranh ngôi, nội loạn, triều nghi tơi bời!
Nhà Tiền Lê được ba đời
Nhà Lý thay trời lập lại kỷ cương


Hà Nam thuộc huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá.

Nguồn: Phạm Thiên Thư, Hát ru Việt sử thi, NXB Thanh niên, 2010