Langbiang xanh mây trời
trèo lên tim đập gấp
thông reo như lòng ta

Đứng trên đỉnh xanh xa
nhìn ra sông suối hẹp
ước có cánh mà bay

Giá được nằm trên mây
làm mưa rào một trận
ve vút những tình gầy

Langbiang quá nhiều gió
hoa không nở nơi này
bươm bướm làm sao đậu?

Thì thôi ngồi xuống đây
duỗi chân trên cỏ đá
biến thành hoa một ngày...