Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/01/2022 09:59, số lượt xem: 35

Theo dòng hoa trôi
Dáng ai thiên cổ
Này em cắp rổ
Vớt hồn ta rơi

2/11/2021.