Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 31/03/2022 22:13, số lượt xem: 67

Hát về một dải sông
Nơi chảy hoài nỗi nhớ
Nơi bóng xuân ơ thờ
Con tim chìm xuống đáy

Dải sông xưa mãi chảy
Theo làn tóc lênh đênh
Theo cánh hếu chênh vênh
Đưa ngang người con gái

Nàng - một đoá hồng gai
Cho ta làm con đuối
Đuổi về nơi hạ nguồn
Mặc từng cánh hoa rơi

Mặc đời mai chơi vơi
Còn nỗi buồn đứt gánh
Cho chìm xuống đáy xanh
Lại chảy hoài nỗi nhớ

Nhớ dáng xuân ơ thờ!

18/1/2022.