Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Tịnh Mạc vào 03/01/2010 01:59, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Tịnh Mạc vào 03/01/2010 02:01

Không nghiệp binh đao kiếp quạt cờ
Bụi đời dần phủi ngại riêng mơ
Thần tiên nợ oán miền sơn cước
Thế tục sầu mang cõi hải hồ
Lắm lúc dửng dưng trong bóng tối
Nhiều khi sầu khốc giữa mù mơ
Én kia một bóng xuân đâu  tới
Thanh kiếm treo ngang nhuốm bụi mờ.


1/2010