Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Tịnh Mạc vào 07/09/2008 00:00

Nắng gieo cho hạt nảy mầm
Ngỡ là hư nát âm thầm mọc lên
Thói đời nhớ đó rồi quên
Chồi xanh kia vẫn đáp đền thủy chung
Mặc tình mưa gió vô cùng
Cất lời hào khí thanh âm mãi còn
Mai kia nước chảy về nguồn
Lá rơi về cội tình thương hải hà
Sống trong trời đất bao la
Chắt chiu để trổ trái hoa cho đời.