Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Tịnh Mạc vào 08/06/2015 03:51

Đời sẽ còn nhiều nỗi đắng đau
Ngạo cười mà đợi đến ngày sau
Thuở đi chân đất vừa qua đó
Giờ tóc thời gian đã trắng đầu

Đời sẽ còn nhiều những nhớ nhung
Ngạo cười mà ngẫm chữ tình chung
Thuở tim rộn rã vừa qua đó
Giờ bước vội đi biết mấy lần

Đời sẽ còn nhiều những dối gian
Ngạo cười chẳng lẽ cứ than van
Lúc tin nhau lắm vừa qua đó
Giờ đốt thành tro thứ úa tàn

Đời sẽ còn nhiều sự nghĩ suy
Ngạo cười sum họp, phút từ ly
Rồi tâm tịnh lặng vừa qua đó
Giờ ngộ rằng KHÔNG chẳng có gì.


Mùa Phật Đản 2015