Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Tịnh Mạc vào 22/10/2008 23:27

Cây Thông đứng đó từ lâu
Ngày tôi bạc đầu cây vẫn còn xanh
Vẫn còn trái đẹp trên cành
Sau ngày tôi đã hoá thành bụi tro.