Chưa có đánh giá nào
5 bài thơ
Tạo ngày 13/05/2008 09:11 bởi Cammy
PRE-NÉT PRE, CPC Tháng 11-1983
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Tháng 2 -1986