Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Thôn Nhân vào 09/03/2017 15:36

Mưa ơi! Xin hãy trong veo,
Gió ơi! Đừng thổi lật eo vạt kiều.
Thế nhân ơi! Cứ thầm yêu,
Dù cho quán đổ đình xiêu, mặc lòng!