Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 24/11/2013 08:45

Đến đây gặp rồi con nước chảy
Nhà bạn ven sông đùn lau sậy
Gió quen xô cửa mời khách thăm
Hảo hán vào đây ru mộng ải

Lâu ngày gặp bạn mừng muốn nhảy
Sợ đụng trời xanh kèo cột gãy
Bạn như con nước rong thật đầy
Tuổi bốn mươi choàng vai sóng bãi

Tuổi bốn mươi rồi ta vẫn vậy
Tiếng nói, tiếng cười còn gấp gãy
Chiều nay theo bạn ra triền sông
Thả cánh diều vuông trang giấy

Ta hát nghêu ngao lời ruộng rẫy
Sông cứ chảy, ừ, sông cứ chảy...
Chợt nhìn theo ngả khuất con tàu
Ngọn khói trắng như bàn tay vẫy


1993

Nguồn: Phạm Hữu Quang, Ngẫu hứng chiều sông Hậu (thơ), NXB Văn nghệ An Giang, 2000