Ở thành phố Hoà Bình thêm tươi trẻ
Cùng thuỷ điện Hoà Bình thân thương
Hãy hoà mình trong văn hoá Mường
Là điểm sáng của Tây Bắc chúng mình.

Vào một sớm yên bình
Các đường phố khơi dậy với bình minh.
Cho các công việc mới
Có cả những vui buồn.
Chúng ta càng thấm thiết mạnh
Với nền văn hoá Hoà Bình
Có ở sông Đà trong sạch
Làm ta thấy tự hào.

Hoà Bình sáng mãi,
Cho những người anh em của tỉnh Hoà Bình.
Có 12 phướng và 7 xã,
Và định hướng phát triển loại 2
Trên từng bậc thẳng tiến trong sự nghiệp.

(Dành tặng cho những người dân tại thành phố Hoà Bình)

(Hoà Bình 2021)