Chưa có đánh giá nào
5 bài thơ
Tạo ngày 14/08/2008 01:01 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 24/05/2010 01:16 bởi Nguyễn Dũng
Tập thơ gồm 36 bài do NXB Phụ Nữ ấn hành năm 2001.