Từ biển cả, lên núi cao
Trên mặt đất,
Qua không khí,
Từ miệng này đến miệng khác,
Xoay tròn
xoáy cuộn…
giữa đồ đạc và bóng tối,
bực bội,
la hét,
Tôi đã đánh mất cuộc đời tôi,
Tôi không biết ở đâu
Tôi chẳng biết khi nào.