Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Lilia vào 26/03/2011 08:34

a/ Pilatus:

-Kẻ kia, chỉ với thứ trí tuệ, ngôn từ, và các trò ảo thuật ba xu chuyên dùng để lừa đảo những kẻ thất học và thất bại mà ngươi định chống lại ta ư?

b/Jesus:

-Điều sai lầm nhất của ngươi nằm ở chỗ, cả trong mọi hình phạt và sự tưởng thưởng, mà với vai trò một quan toàn quyền, ngươi phải ban bố, cả trong sự trực quan và phản tư, mà với vai trò một trí thức, ngươi phải tự mình trải nghiệm, đó là với ngươi: trí tuệ, ngôn từ, các trò ảo thuật ba xu, sự lừa dối, chân lý, các mệnh đề đúng/sai, các mệnh đề mang giác-nghĩa, nỗi cô đơn, tình yêu-thương, sự kiêu ngạo, những mẹo mực khôn vặt, tội lỗi và sự ngây thơ, bản năng cùng sự chế dục, những khát khao nhỏ nhoi và những mơ ước vượt qua giới hạn, sự tận hiến, sự lầm lẫn, các tín điều sai lạc, những niềm tin và mệnh lệnh đạo đức xác quyết, giới tự nhiên, sự tự do và triết học, v.v., tất cả những điều ấy, và vô số điều khác nữa, với ngươi, đều đã-bị-bóc-tách-khỏi-cơ-thể.

Vì lẽ đó, dẫu có thể mang máng thấy ta, hoặc với thiện cảm, như một-kẻ-ngây-thơ-đến- ngu-xuẩn, hoặc với ác cảm, như một-kẻ-thù-chính-trị-tiềm-tàng, song ngươi sẽ không bao giờ thấu hiểu nổi ta trong vai trò: là-một-cơ-thể.

Chính bởi là-một-cơ-thể, thế nên, ta sẽ ra đi, không phải trong sự khai minh và mặc khải nơi trí tuệ và tâm hồn, nhưng chính trong những-cơn-đau-và-khát-của-cơ-thể.