Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Lilia vào 28/03/2011 02:37

Là khoảng giữa
Anh là khoảng giữa

Giữa văn bản được dịch và văn bản gốc
Giữa văn bản gốc và văn bản trích dẫn
Giữa văn bản trích dẫn và văn bản bị giễu nhại
Giữa văn bản bị giễu nhại và những lời nói bị quên đi

Anh là khoảng tối giữa những văn hóa
Anh là khoảng cần nhiều hơn bao giờ các nỗ lực để thấy
Để thấy rõ, và để quên lãng
Và mỗi lần thấy là một lần mới
Và mỗi lần quên là một lần làm lại
Anh là cái đòi hỏi không bao giờ dứt của các vùng hướng về nhau trong cơn bão toàn cầu hoá
Anh là điều bí mật ở khoảng giữa các văn bản — điều mà không bao giờ kẻ được dịch có thể thấu rõ cũng như không bao giờ kẻ dịch có thể giải nghĩa trọn vẹn