Chưa có đánh giá nào

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 04/08/2022 12:08, số lượt xem: 62

Vẫn thế nhỉ,
Mắt vẫn tránh mắt,
Sợ người đối diện biết mình yêu.

Vẫn thế nhỉ,
Vẫn đầu nghiêng nhành liễu,
“dạ, thưa…” thoảng gió lành.

Vẫn thế, luôn là thế,
Má ửng cánh hồng,
Nghe lời khen có dáng hình Vệ nữ.

Vẫn thế, vẫn thế thôi,
Một thoáng ưu tư,
Nhỏ nhẹ “Dạ, em về…”.

Hà Nội, 24/8/2018