Thông tin cơ bản

Tên đăng ký: Nguyen Duc Truong
Cấp độ: Thành viên thường
Ngày đăng ký: 20/11/2020 00:27
Số lần thông tin được xem: 438
Số bài đã gửi: 11

Những bài thơ mới của Nguyen Duc Truong

 1. Khát 15/07/2021 00:10
 2. Buồn + 06/06/2021 00:51
 3. Vắng 29/04/2021 00:27
 4. Vô Huế 12/04/2021 23:38
 5. Chóng và chày 29/03/2021 23:35
 6. Chỉ là… 19/02/2021 23:43
 7. Tám chuyện quán bia 25/01/2021 00:01
 8. Duy + 09/01/2021 00:34
 9. Trưa hè 22/12/2020 22:32
 10. Chầm chậm 02/12/2020 00:28
 11. Mưa mùa hạ 02/12/2020 00:24

Những bài thơ mới gửi trên thư viện

Chưa gửi bài thơ nào!

Những chủ đề diễn đàn mới tham gia

Chưa tham gia chủ đề nào!