Thông tin cơ bản

Tên đăng ký: Nguyen Duc Truong
Cấp độ: Thành viên thường
Ngày đăng ký: 20/11/2020 00:27
Số lần thông tin được xem: 724
Số bài đã gửi: 15

Những bài thơ mới của Nguyen Duc Truong

 1. Đến thì... 27/05/2022 23:23
 2. Níu kéo 09/04/2022 22:06
 3. Mòn 27/01/2022 19:43
 4. Vết chai 06/09/2021 00:21
 5. Khát 15/07/2021 00:10
 6. Buồn + 06/06/2021 00:51
 7. Vắng 29/04/2021 00:27
 8. Vô Huế 12/04/2021 23:38
 9. Chóng và chày 29/03/2021 23:35
 10. Chỉ là… 19/02/2021 23:43
 11. Tám chuyện quán bia 25/01/2021 00:01
 12. Duy + 09/01/2021 00:34
 13. Trưa hè 22/12/2020 22:32
 14. Chầm chậm 02/12/2020 00:28
 15. Mưa mùa hạ 02/12/2020 00:24

Những bài thơ mới gửi trên thư viện

Chưa gửi bài thơ nào!

Những chủ đề diễn đàn mới tham gia

Chưa tham gia chủ đề nào!