Mắt chiều. Gió tiếc. Mây em thở
Phố đã hoàng hôn. Khói nhớ nhà
Nắng đi thoai thoải. Mùa đang tắt
Người vắng. Cây về. Thôn nữ xa

Thấm thoát. Tàn thu. Sen đã hoa
Yếm thắm chờ sen. Lá đã già
Em đi. Cởi hết mùa sen cũ
Chẳng thấy hương về. Chẳng thấy hoa

Mưa buông. Thánh thót. Giọt chuông sa
Mây chùa bảng lảng. Núi đêm xa
Cuốc kêu. Chuông đá mòn mỏi thức
Năm tháng mòn theo. Mỗi tuổi ta.


Nguồn: Tạp chí Văn nghệ quân đội, số 822, tháng 6-2015