Mắt anh nhìn như thấy
Mây đen dọc chân trời
Cuốn anh vào lốc xoáy
Muốn vùi sâu con người

Anh đã gượng đứng dậy
Từ hố thẳm cuộc đời
Với vết thương rách nát
Câu thơ nằm trên môi

Tóc anh như quầng lửa
Thao thức bao đêm dài
Bao đêm anh thầm hỏi:
Tổ quốc này của ai?

Dẫu không ai trả lời
Chỉ niềm tin anh biết
Trong trái tim mỗi người
Tổ quốc là bất diệt

Tổ quốc không thể chết
Mưa Trường Sơn mùa này
Bao người lính thuở ấy
Lẫn vào mưa và cây

Tổ quốc nơi biên ải
Bao người con không về
Các anh nằm giữ đất
Hồn thiêng sông núi che

Tổ quốc nơi sóng cả
Máu Hoàng Sa nghẹn lời
Còn gửi muôn uất hận
Đến Trường Sa khôn nguôi

Tổ quốc của tất cả
Những người Việt hôm nay
Mang tình yêu đất nước
Vượt muôn trùng đắng cay


12/6/2015

Nguồn: Tổ quốc nhìn từ biển (thơ), Nguyễn Việt Chiến, NXB Phụ nữ, 2015