32.33
4 bài thơ
Tạo ngày 11/01/2016 13:18 bởi tôn tiền tử, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 15/01/2017 10:04 bởi hongha83
Tập thơ Tổ quốc nhìn từ biển (NXB Phụ nữ, 2015). Tập thơ được Giải thưởng Thơ của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2016.