Đà Lạt
      hoa
           vừa nở
trong hồn anh sớm nay
Đà Lạt thông còn mọc
chờ anh sau ngàn cây

Chiều
   đã từng
           than thở
nơi xanh xao hồ đầy
rừng vẫn nghe thông trúc
Tuyền Lâm theo gió mây

Lên núi
     gặp
         Thiền viện
vào rừng hóa thông reo
Trúc Lâm mong gặp Phật
hiện lên trong ráng chiều

Mây
  bồ đề
        rủ xuống
trong tâm người hành hương
gió bồ đề đến nhắc
trong hồi kinh luân thường

Đà Lạt
     như
          vừa ngủ
giữa núi đồi bình yên
Đà Lạt như còn thức
dưới mưa dài bao đêm

Đà Lạt
     bao
        dốc phố
quanh co trong sương đầy
chờ ta hoa cúc tím
trong sương nghe hao gầy