25.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Thị Hồng Ngát (49 bài)
- Đỗ Trung Lai (51 bài)
- Lữ Tùng Anh (33 bài)
- Thái Thăng Long (139 bài)
- Lê Thị Kim (76 bài)
Tạo ngày 29/01/2011 20:47 bởi hongha83
Nguyễn Việt Bắc (1950-) quê ở Nguyệt Đức, Thuận Thành (Bắc Ninh). Anh là kiến trúc sư, nhà thơ, Hội viên Hội nhà văn Hà Nôi. Hiện công tác ở Bộ Xây dựng.

Tác phẩm:
- Bờ xa (thơ), NXB Văn học, 1993.
- Gặt chữ (thơ), NXB Hội nhà văn, 2001.
- Đội hoa lên trăng, NXB Hội nhà văn, 2004.
- Người ta và tôi (thơ), NXB Hội nhà văn, 2007.