Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 17/08/2019 09:49, số lượt xem: 318

Thế là con phải xa nhà
Giảng đường đại học tạo đà vươn lên
Ngoại Thương mở cánh cửa trên
Chúc con sức khoẻ luyện rèn thành danh
Nhà nghèo con cố học hành
Bầu trời rộng mở sẽ dành cho ta
Quê hương dịu ngọt bao la
Tình cha nghĩa mẹ - ngọc ngà cho con...

Thành phố Hà Tĩnh, mgày 10/08/2019