14.00
Đăng ngày 24/02/2018 08:59, số lượt xem: 684

Giấc mộng lớn, ai người tỉnh trước
Cuộc đời này ta tự biết ta
Giấc ngủ xuân say quên nhịp bước
Mặt trời vàng chậm rãi trôi qua...

7h15, ngày 24/02/2018, Lộc Hà, Hà Tĩnh