Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/02/2019 11:13, số lượt xem: 289

Mừng Mẹ tám lăm Cha tám tư
Xuân sang tươi thắm những ước mơ
Thơ phú văn chương Cha gom nhặt
Tảo tần hôm sớm Mẹ ruộng, dưa
Nay tuổi đã cao tóc điểm bạc
Mẹ Cha vui vẻ sớm đến trưa

Sơn Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh, ngày 08/02/2019.