23.00
Đăng ngày 17/03/2019 02:23, số lượt xem: 173

Yêu anh nhiều lắm và em biết
Anh cũng như em nhớ tương tư
Anh ơi có thấy trong mắt biếc?
Đôi mình tha thiết mối tình dư...

Mình gần nhau đó mà xa quá
Tay với vô vàn chẳng chạm tay
Tuy chưa... sâu thẳm lòng em đã
Ân ái trao tròn anh có hay?

Anh ơi lòng rộng lời khó mở
Vì biết đường đời đã không nhau...
Muốn quay trở lại? chiều đã lỡ
Sông vắng đò còn ở bến kia!

Đêm ôm gối chiếc chờ cơn ngủ
Mộng đợi anh về đắp chăn cho
Hôn em nhè nhẹ thay lời chúc
Em ngủ an lành bỏ sầu lo...

Sa Đéc. Đồng Tháp
17-03-2019