Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/06/2019 06:31, số lượt xem: 94

Mình xưng tên với nhau đi
Hai ta bè bạn, có gì... “em-anh”?
Phân chia khoảng cách cho rành
Gọi thân thiết quá tưởng thành lứa đôi!

Hay mình gọi “bạn” và “tôi”?
Xưng “tui-ông” nhé như hồi học sinh?
Kêu “bồ” người tưởng rằng mình
Chuyển từ bè bạn sang tình yêu nhau!

Ôi chao anh chọn làm sao!
“Tui-ông” em nhé thay vào “em-anh”
Nhớ ngày đi học đã đành
Nhớ ba gọi má rành rành “ông-tui”!

Sa Đéc. Đồng Tháp
03-06-2019